Wat te doen bij een aanrijding in het buitenland?

Vul (samen met de eventuele tegenpartij) het Europees schadeformulier zo volledig mogelijk in. Maak foto’s van de situatie en de beschadigde voertuigen. Wanneer u niet meer kunt rijden met uw voertuig, belt u met de alarmcentrale van Wederkerige 1820. Het telefoonnummer vindt u op uw groene kaart.

Afhankelijk van de situatie regelt de alarmcentrale dat uw voertuig naar een reparateur in de buurt wordt vervoerd of naar een door u op te geven adres in Nederland. Tevens regelt zij het vervoer van u en uw eventuele passagiers (inclusief bagage). Bij terugkomst in Nederland meldt u de schade direct aan Wederkerige 1820 door middel van een ingevuld en ondertekend schadeformulier.

Terug