Beleggingsbeleid

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. belegt de gelden welke zij onder zich heeft zowel financieel als maatschappelijk verantwoord. Ansvar kiest uitsluitend voor ondernemingen, instellingen en overheden die voldoen aan beleggingscriteria voor een duurzame samenleving.

Ansvar heeft gekozen voor een zeer gematigd defensief beleggingsprofiel. Hetgeen betekent dat Ansvar het risico van beperkte waarde schommelingen van het vermogen accepteert.

Ansvar belegt maatschappelijk verantwoord. Anders gezegd, ons beleggingsbeleid gaat uit van respect voor de samenleving. Bij het beheer van onze beleggingen houden wij rekening met nationale en internationale afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu. Op grond van ons beleggingsbeleid kunnen wij bedrijven en overheden van beleggingen uitsluiten bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij ernstige schendingen van de rechten van de mens, zware milieuvervuiling, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie of controversiële wapensystemen.

 

Ansvar heeft haar beleggingsbeleid afgestemd op de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.